A honlap létrejöttét a NIK és az Ezer Nemzetség segítette. 
pici
Csehétfalva
cím

események
történet
fényképalbum
kapcsolat, levelezés
ajánlatok

Események


 - 2008. augusztus 24. az újjáépített templomi orgona megszólaltatása ünnepi istentisztelet keretében


Valahol lenni kell…


Valahol lenni kell egy orgonának… Juhász Gyula szavainak szellemisége hatotta át azt a bensőséges ünnepélyt, amelyet Csehétfalván tartottunk 2008. augusztus 24-én.

Az Erdélyi Unitárius Egyház születésének 440. évfordulóját ünnepeljük ebben az évben (1568-2008), és ez méltó keretet adott a Csehétfalvi Unitárius Egyházközség megújult orgonája avató ünnepélyének, és a nyáron a Nemzetközi Ivó Kupa (magyarországi baráti társaság) által adományozott nemzeti lobogó megáldásának.

A történet 2005. augusztusában kezdődött, amikor egy felemelő hangulatú falutalálkozó alkalmával az egész falu lakossága egyenként átvette a Hódmezővásárhely Tiszteletbeli Polgára címet. E találkozó után barátaink többször jártak itt, igen jelentős segítséget hozva a nyikó-menti árvízkárosultaknak, honismereti túrázókként, vagy a már kétszer megszervezett Orbán Balázs Emlék Szekértúra résztvevőiként. Találkozásaink alkalmával érlelődött meg az a szándék, hogy közös erővel megjavítsuk templomunk már több, mint tíz éve nem működő orgonáját.

Kevés adatunk volt az orgonáról, de a javítás folyamán ez az ismeret bővült kicsit. Így kiderült, hogy az 1841-es feliratú orgonát Mátisfalvi Szőcs Sámuel orgonaépítő mester „újba készítette”. Azaz egy régebbi, valószínűleg a 18. századból származó orgonát épített fel Csehétfalván. Pap Zoltán székelyudvarhelyi orgona javító szerint orgonánk Swáb Márton mester építési és díszítési stílusjegyeit hordozza magán, aki az átmenetet képezi az erdélyi szász és magyar orgonaépítés között. Tehát az ő orgonáját újíthatta fel Szőcs.

A legérdekesebbek az orgonák sípjai. A fasípok Erdélyben egyediek a szájuk elhelyezése miatt, az eredeti ónsípok pedig cinezésük kezdetlegessége alapján akár 16-17. századiaknak is mondhatók.

Nos, a szándékot tettek követték. A szükséges összeg oroszlánrészét a hódmezővásárhelyi önkormányzat és a Dr. Traub Alfréd adták össze, a restaurálást, helyreállítást pedig Pap Zoltán végezte el.

Augusztus 24- re tűztük ki az ünnepély napját, pontosan három évvel a falutalálkozó után. A szószéki szolgálatot Dr. Szabó Árpád végezte, aki a 2 Tim 1, 14 alapján, a ránk bízott drága kincsek megtartására buzdított. A házigazda lelkész-esperes, Lőrinczi Lajos köszöntése, Dr. Kószó Péter hódmezővásárhelyi alpolgármester és Dr. Traub Alfréd üdvözlete után a gyermekek műsora következett. Utána Pap Zoltán mutatta be az orgona hangszíneit, majd beszélt a hangszer történetéről, érdekességeiről.

Az ünnepély másik fontos mozzanata a frissen adományozott nemzeti lobogó megáldása volt, amit id. Szombatfalvi József köri közügyigazgató végzett el az 1 Kir 21, 3 alapján : „Az Úr őrizzen meg engem attól, hogy odaadjam neked atyai örökségemet!”

E gyönyörű, tartalmas napot a templom melletti kertben tartott közebéd tette még emlékezetesebbé. A Jóisten is velünk ünnepelhetett, mert az egyébként rég óta áhított, de most titkos imádságokkal késleltetett zápor, éppen időben, csak az ebéd nyugodt befejezése után riasztotta szét a társaságot.

Legyen hála mindazoknak, akik támogatták az orgona megjavítását, akik új zászlót adományoztak a régi mellé, véle új reményt, és mindazoknak, akik segítettek e lélekemelő ünnepély megtartásában.


755
764
765
772
filmecske
773
777
 - 2008. június II.Orbán Balázs Szekértúra

 - 2007. Templomunk orgonájának felújítási munkálatai megkezdődtek.

 látnivalók, érdekességek
¤
Hódmezővásárhely tiszteletbeli polgárai
¤
Orbán Balázs Honismereti Emléktúra
¤
Szekértúra
¤
második
Szekértúra

¤
harmadik
Szekértúra