<< vissza az eseményekhez

2012. július 8-9. Istentisztelettől fürdőzésig


A VI. Orbán Balázs Honismereti Emléktúrát megelőző napok története - Lőrinczi Lajos esperes úr tollából.


Július 7-én érkeztek a magyarországi vendégeink Csehétfalvára, a túra központjába. Zömében az Ezer Nemzetség, Nemzeti Ivó Kupa tagjai, akikkel 2005 óta van kapcsolatunk, amióta az egész falu Hódmezővásárhely tiszteletbeli polgárává vált. Azóta együtt tervezünk, és próbálunk minél többet tenni a faluért, az egyházkörért, a népünkért, nemzetünkért. 34 Július 8-án, vasárnap tartottuk a megnyitó istentiszteletet. Hagyományosan mindig én prédikálok. Szándékosan a júniusi kolozsvári zsinatunk szószéki beszédének bibliai alapgondolatát olvastam fel:
 „Kelj fel, tündökölj!”(Ézs 60,1),
hogy az isteni küldetésként,
székely feleinknek széthordott láng, fény gondolata mellett, beszélhessek az egység megteremtésének gondolatáról is. A szószéki beszéd és Kálmán Réka szavalata után, Mécs László NIK elnök tartott megnyitó beszédet, amelynek központi gondolata az volt, hogy amidőn felkötjük vándorbotunkra a szokásos első, csehétfalvi szalagot, ragadjuk meg saját vándorbotunkat és induljunk Isten áldásával erre a misszióra, zarándoklatra.
04 Rendkívüli esemény volt az idén, hogy az istentisztelet után iskolaavató ünnepélyre került sor. Tavaly, épülésének 100. évfordulóján, kaptuk vissza egykori egyházi iskolánk épületét. Azóta a HR Megye Tanácsa, a kelownai testvérgyülekezetünk és híveink támogatásával felújítottuk. 82
Most Balázs Ferenc (1901-1937) unitárius lelkész, író, világjáró, nevelő, szövetkezeti szervező nevét vette fel. A névtáblát Deák Dénes id. énekvezér faragta. Az iskola udvarára Balázs Ferenc születésének 101., halálának 75. évf. alakalmából egy kopjafát avattunk, amit a csehétfalvi származású Balázs Antal faragott és adományozott. A kopjafa hű mása az egykor, a lelkész sírján állott kopjafának. A résztvevők meghatódottan hallgatták az Anti bácsi szavait, aki 70 éve lépte át először ezen iskola küszöbét. Szó esett Pap Dániel tanító nevéről is, aki 35 évig szolgált ebben az iskolában. 59  81
Egy képeslapot is kaptunk Anti bácsi jóvoltából, amin a Balázs Ferenc kopjafái, egy emlékplakett képe és a régi csehétfalvi Balázs ház áll. beolv
Délután kerti közebéden, vetélkedőn vettünk részt. Többen bemutatták lovagló tudományukat, és „egy bolond százat csinál” alapon, medve lesen is részt vettek.
30
45
44
Július 9-én még nem indultunk útnak. Közmunka nap volt, alkoholmentesnek kikiáltva, üzenet jelleggel. A gyerekek és asszonyok falutáblát, utcanév táblákat festettek, a férfiak újra építették a templom gátját a Konyha patakán. Az árvizek elvitték a gátjainkat, és annyira lemélyítették a patak medrét, hogy a part csúszik be, megrepesztve a házakat. Feljegyzésesek igazolják, hogy a csehétfalviak mindig nagy gondot viseltek különösen a templom gátjára, hogy az imádság háza nehogy kárt szenvedjen. 143
121
68
70
 A közösen elfogyasztott alföldi gulyásleves, és az ekkor feloldott alkoholtilalom után, jól esett egy kis fürdőzés a rugonfalvi halastónál.
142
77
84
004