<< vissza az eseményekhez


Unitárius Püspökeink Kopjafái


Pünkösd ünnepe különösen felemelő volt a csehétfalvi unitárius templomban. A különlegességet az a 38 darabból álló kopjafa gyűjtemény közszemlére bocsátása jelentette, amit a csehétfalvi származású Balázs Antal nyugalmazott tanító unitárius püspökeink emlékére faragott. Az unitárius egyháznak, 1568 és Dávid Ferenc óta most szolgál a 31. püspöke. Az ő munkásságuknak állít emléket ez a kopjafa sor. A kopjafák mind más fából készültek, hiszen minden ember más, és ezt a másságot tisztelni kell. Csúcsukon az unitárius láng szeretetről, és a lélek erejéről beszél. Itt, a múlttól a jövő felé dőlve az összetartozás és a jövőbe vetett hitünket is mutatja. Két időszakban a háborúk, illetve az elnyomás nem engedte egyházunknak püspököt választani, ezért ezen időszakok törött kopjafaként vannak megjelenítve. Balázs Antal még megelőlegezett 5 kopjafát, az eljövendő új püspököknek, így összesen 38 kopjafa foglalja össze a történelmünket. Az utánuk következők helye nyitva áll.

Az Unitárius Egyház főpásztorai 442 éves történelmünk alatt mindig Isten országa földi megvalósulását, a szeretetet, a helytállást és összefogást szolgálták nemcsak egyházukon belül, hanem más felekezetekkel való kapcsolatukban, és a társadalom minden területén. Megbecsült, kiemelkedő személyiségek voltak, akik az unitarizmus egyik fő elve, a tolerancia nevében szolgáltak. Nekik és az általuk képviselt, Unitárius Egyházunknak állít emléket ez az alkotás.

Megtisztelve érezzük magunkat, hogy a mester Sepsiszentgyörgy után a mi templomunkba hozta el alkotását. Itt négy héten át tekinthetik meg az érdeklődők. Utána Székelykeresztúrra viszik, ahonnan végleges helyére, az Unitárius Püspökség kolozsvári székhelyére kerül majd.