SZEKÉRTÚRA

 kapcsolódik az Orbán Balázs Honismereti Emléktúrához

Székelykeresztúr - Csehétfalva - Atyha - Siklód - Bözöd - Kissolymos - Székelykeresztúr

1. nap
2. nap
3. nap
4. nap
5. nap
6. nap

Távolabbról érkezőknek szállás és étkezés lehetősége a Zeyk Domokos Kollégiumban.
Kocsira szállás és indulás Székelykeresztúrról, irány a Nyikó völgye. Rugonfalva, Siménfalva, Kiskadács, Nagykadács, Kobátfalva - szinte egymást érik a falvak - , itt balra térünk, rövidesen Tarcsafalvára, majd a Konyha pataka völgyében megbúvó Csehétfalvára érkezünk.

" A kereszturi iskolában, mint közép tanodában, az elemi osztályokon felül az V-ik gymnasialis osztályig bezárólag tanittatik a 160 lélekből álló növendéksereg: az 1848-ik utáni szabályzat szerint az addig is alkalmazott 1-3 segéd-tanár mellé 3 rendes tanári állomás szerveztetett, egyiket rendesen a helybeli unitarius lelkész, a más két állomást az egyházi tanács rendszerint academicusokkal tölti be.
Még felemlítendőnek véljük azt is, hogy a gymnasiumnak van könyvtára és csinos kis muzeuma is; az ifjuságnak egy önalkotta olvasókönyvtára és kölcsön segélyző pénztára, mind megannyi fegyverei a szellem fensőségnek."