SZEKÉRTÚRA

 kapcsolódik az Orbán Balázs Honismereti Emléktúrához

Székelykeresztúr - Csehétfalva - Atyha - Siklód - Bözöd - Kissolymos - Székelykeresztúr

1. nap
2. nap
3. nap
4. nap
5. nap
6. nap


Csehétfalváról tovább indulva másfél órányi járás után Firtosváraljára érkezünk. A takaros falu megtekintése után a közösségi házban ebéd szervezhető.
Nagyobb emelkedő megtétele után kilátóhoz érkezünk, itt búcsút inthetünk Firtosváraljának, de tiszta időben megpillanthatjuk a Fogarasi havasok vonulatát is.
A Firtos Lova alatt gyönyörű helyeken haladva - ne lépjünk a medve lábára (!) - kétórás út megtételével érkezünk Atyhába.

Az útvonal részletes leírása Atyha honlapján is megtalálható "a 2. szakasz" címen."Minő büvölet, minő látvány jutalmaz meg! Fél Erdély terül el lábaink alatt, egy csomó hullámzatos hegysor, melyek mint háborodott Oceánnak megdermedt hullámrétegei úgy terülnek el, ... És ott a láthatár végpontján nagyszerű havassornak most élénken szinezett, majd elmosodó lehelletszerű szeszélyes alakjai, szépen kimetszett védfalai e hazának, gyönyörű végrojtjai e nagyszerű, e leirhatatlan látványnak. S ha lelkünk eltölt e természet-nyujtotta élvekkel, ha szivünk fellelkesült a dicső, a nagyra teremtett székely nép szép hazájának szemléleténél; ... ne mulasszunk el a multnak is szentelni egy perczet, a multnak, melybe a jövő nagyság termő ága van beoltva; keressük fel a honszerzők által épitett mesés várát Firtosnak."