SZEKÉRTÚRA

 kapcsolódik az Orbán Balázs Honismereti Emléktúrához

Székelykeresztúr - Csehétfalva - Atyha - Siklód - Bözöd - Kissolymos - Székelykeresztúr

1. nap
2. nap
3. nap
4. nap
5. nap
6. nap

Atyha fölött a Fiastetőről nagyszerű körlátvány nyílik, ezen a helyen 2006-ban kilátó létesült. A látnivalók részletes leírása Atyha honlapján található meg.
A hegytetőre gyalogos sétával jutunk el, a kilátónál rövid pihenő, majd a gerincen tovább, később a nyugati oldalon leereszkedünk, ahol szekereink már várnak. Gyönyörű kaszálók és legelők között érkezünk meg Küsmödre, ahol egy alkalmas gyümölcsösben kényeztető ellátást és gazdag ebédet nyújt egy keresztúri vállalkozás mozgó csapata. Rövid szieszta után újra megindulunk, egy órás út a Küsmöd vize folyásával szemben, és szekereinkkel Siklódra érkezve megtekinthetjük a falu látnivalóit.
" ... lennebb, Kibéd felé Istvánvágása nevű szikla élén mutatják a helyet, hol Hegyi Gergely a tatárokat leugratta; - és mutatják a sziklában a leugratottak lovainak patkóhelyét. Mert ugyanis ez a Hegyi Gergely ( a Hegyi család ma is meg van Siklódon) egy roppant erejű hős, egyszersmind a vidék királybírója is volt. Harczi méne mindig nyergelve; maga mindig fegyverben állott. Egykor nagy csapat tatár jött a falura: a nép jajveszékelve menekült; de hős Hegyi lovára ugorva, nekirontott a tatároknak, s roppant szablyájával sokat lekaszábolt közülök; a többit üldözőbe vette, s e szikla élén leugratva, pusztitá el. Hegyinek nevét és hőstettét fentartja a hagyomány, tenyér-széles s roppant nehéz szablyáját s kopja-zászlóját, mint szent ereklyét tartogatták utódai; de a forradalomkor e becses régiségek is elpusztultak."