SZEKÉRTÚRA

 kapcsolódik az Orbán Balázs Honismereti Emléktúrához

Székelykeresztúr - Csehétfalva - Atyha - Siklód - Bözöd - Kissolymos - Székelykeresztúr

1. nap
2. nap
3. nap
4. nap
5. nap
6. nap

Siklódot elhagyva Küsmödön keresztül Etédre érkezünk, ahol teljes pompájában mutatkozik a Firtos legendákkal övezett hegye.
Kőrispatak felé vesszük az irányt, ahol számos látnivaló és finom ebéd vár.
Kedves tájon haladva érkezünk meg az emberi otrombaság emlékművévé lepusztított Bözödújfalu maradványainak közelébe. Itt balra tartva rövidesen Bözödre érkezünk. Vacsora és közösségi program a művelődési házban.

"Etédnél három a Firtosból lerohanó patak szakad a Küsmöd vizébe: a Sütőmona, a Zuvarag, (mely a Firoskutjának kifolyása) és a Juhod pataka."
patakmedrek
"... félóra távolra van Bözödujfalu. E faluban még most is van vagy 30 szombatos család, ... egész Erdélyben csak itt vannak követői ezen hajdan igen elterjedt s annyit üldözött hitfelekezetnek; ..."