<< vissza Csehétfalva honlapjához
(harmadik)
SZEKÉRTÚRA

az Orbán Balázs Honismereti Emléktúra részeként

Csehétfalva - Oroszhegy - Fenyőkút - Székelyvarság1. nap
2. nap
3. nap
Csehétfalva
Bencéd
Kecset
Farkaslaka
Bogárfalva
Oroszhegy
Oroszhegy
Fenyőkút
Fenyőkút
Székelyvarság

" Az Ördög utja pedig egy alapjában 2 öl széles, épebb helyein 1 öl magas töltés, mely mit sem ügyelve a tájfekti nehézségekre, egyenes irányban vonul át hegyen völgyen.Utazásunk folytán több helytt fogunk ezen csudás töltéssel találkozni, s hol vele egybejövünk, nyomozni el nem mulasztandom ... a Dezsáknál ismét feltalálható Ördögutja a Hargitára emelkedő fővonal egy mellékágának, vagy inkább tovább folytatásának látszik lenni, mert az az oroszhegyi fennsikról, hová elkisérők, a Kis-Küküllő fennvölgyére, onnan Rabsonné utja néven egészen a görgényi havasokig hatol, és igy az egész Székelyföldet dél-észak irányban átfutja.  ... Hogy ezen óriási munkát feltételező töltést melyik nép csinálta, azt meghatározni nem lehet, de még csak létczélját sem tudhatjuk kipuhatolni ..."

102
Oroszhegy egy nyári estén
104
Szálláshelyünk
105
Oroszhegyi kuruc és honvéd hősök
108
Ismertetőt hallottunk
a település történetéről
112
Kilátó a falu fölött - Láz-hegy, 1007 m
114
Távolabb Székelyszentkirály látszik
122
A fennsíkon, háttérben a Mező-havas
136
Fenyőkúton friss ellátmány vételezhető
152
Ezt látni kellett
160
Vacsora a fenyőkúti közösségi házban
163
Este a havason