<< vissza Csehétfalva honlapjára

Negyedik Szekértúra
az Orbán Balázs Honismereti Emléktúra részeként
2010. július

Csehétfalva - Dobó - Székelyderzs - Homoródújfalu - Homoródszentmárton - Homoródfürdő

Első nap
Csehétfalva - Bencéd - Szentmihály -Vágás- Dobó
Második nap
Székelymagyaros - Agyagfalva - Mátisfalva - Muzsna - Székelyderzs
Harmadik nap
Székelydálya - Városfalva - Homoródújfalu
Negyedik nap
Oklánd - Karácsonyfalva - Homoródalmás - Homoródszentmárton
Ötödik nap
Abásfalva - Keményfalva - Homoródfürdő


1. nap: négy szekér, nyolc ló, ismerős barátok a fogathajtók….Előre magyarok! Csehétfalva-Bencéd az első kapaszkodó.
k1
A csapat rendületlenül halad előre, már rekkenő melegben érkezünk Szentmihályra, ahol Kiss Gergely nt. Úr kimerítően mutatja be a templomot és ... k2
 ... az 1848-as emlékművet, amely oláhok által legyilkolt négy fiatalnak állít emléket. k3
Gyönyörű erdei úton, kalandok közepette (elmosott út, hatalmas sár) érkezünk fel a Rezre, ahol a fenséges természeti környezetben fogyasztjuk el alföldi ebédünket.
k4
k5 k7 k6 Leereszkedve a Rezről, megnyílik előttünk Udvarhelyszék madártávlati képe, keleti irányban maga az anyaváros, Székelyudvarhely. A képen mögötte balra a távolban látható a felhőbe burkolózott Hargita.
k8
Körben a falvak sokasága, vissza a Firtos felé tekintve Pálvalva és Firtosváralja, tőlük jobbra lennebb Kecset, ahonnan indultunk Bencéd és Szentmihály, majd Farkaslaka, fölötte Oroszhegy, útirányba állva pedig Sükő, Farcád (Farcádi tiszteletes Szabó Dezső: Elsodort falu egyik regényalakja), végül megpillantjuk aznapi szálláshelyünket Vágást és a vele összenőtt Székelydobót.
 Láthatóan lelkes Dobai Mátyás dobói fogadós (isteni a vacsora és a reggeli), a szállások nem egységesek, - a zarándoklat már csak ilyen!
Szalmakalapokkal szerelkezünk fel.
k9
k10

"... a Rez tető, e vidék legmagasabb csucsa. E pontról nagyszerű körlátvány tárja fel varázsképleteit. Látszik innen az előtérben egész Udvarhelyszék ( a Sóvidék kivételével), a háttérben egész Erdély. A hegy alatt közvetlenül Sükő, a cseresnyék hazája, kissé alább az én szülőfalum Lengyelfalva; déli aljában Vágás, Béta, Dobó, Farczád, ezen vikvok (hápahupás, hegyesvölgyes) vidéken eldugott szerény falucskák. Tul a Küküllő-völgy, festőileg sorozott faluival, a Budvár és Szarkakőn átpillantó Bágyivár magas kopár csucsa, s a Rika zöldellő bérczein tul a Barczaságot körülövező Kárpátok, a félelmes magas Bucsecs, a vele versenyző Királykő, melyel a fogarasi havasok ütköznek össze, ezek a gyönyörűen kicsipkézett bércz-óriások, melyek honköritő hegységeink legmagasabb csucsaival, a Negoi- és Szurullal, érintkeznek. Hol pedig az Olt e szirtfalon át tört utat magának (Verestorony), következik a hunyadmegyei havasoknak már homályos, éggel összeolvadó lánczolata, mely a ködszerüleg oda lehelt Retyezátnál megtöretve, és nyugotra kanyarodva övezi közös magyar hazánk e bérczes szögletét. ..."