<< vissza Csehétfalva honlapjára

Negyedik Szekértúra
az Orbán Balázs Honismereti Emléktúra részeként
2010. július

Csehétfalva - Dobó - Székelyderzs - Homoródújfalu - Homoródszentmárton - Homoródfürdő

Első nap
Csehétfalva - Bencéd - Szentmihály -Vágás- Dobó
Második nap
Székelymagyaros - Agyagfalva - Mátisfalva - Muzsna - Székelyderzs
Harmadik nap
Székelydálya - Városfalva - Homoródújfalu
Negyedik nap
Oklánd - Karácsonyfalva - Homoródalmás - Homoródszentmárton
Ötödik nap
Abásfalva - Keményfalva - Homoródfürdő


2. nap: Örömmel értesülünk a csehétfalvi szekeresek szerencsés hazaérkeztéről.
A két község, Vágás és Dobó közös katolikus templomában elköszönünk a dobóiaktól a Boldogasszony anyánk dallal …
Fel a szekerekre, föl a magasba!
k1
A Les-hegyen keresztül érkezünk meg Székelymagyaros községbe (ez igazán Mogyorós, de így jobban szeretjük mi is), a szép református templomban Kelemen Zoltán tiszteletes a szokásos ismertető mellé a templomkertben kedves szeretetvendégséget szervez (kalács, pálinka). k2
k3
k4
A fíliából a Nagy- Küküllő hídján át Agyagfalva (emlékmű az 1848. okt. 16-i nemzetgyűlés emlékére, itt szalagkötés és csoportkép) érintésével érkezünk az anyaközségbe, Mátisfalvára. A szép templomot megnézzük, remek ebéddel kedveskednek (pompás volt a káposztaleves!!) a falu híres szülöttének (Palló Imre) emléktáblája mellett kapaszkodunk ki a Lik-tetőre Széklymuzsna felé tartva. k5
778
k6 788
k7
A középkori templom megtekintése után indulás megpihenni Székelyderzsre. k8
A híres erődtemplomban fogad bennünket
Demeter Sándor Lóránd
nt.Úr,
irány a szállás, vacsora, majd ...
k9
k11 k10
... kezdődik a történelmi vetélkedő:
János Zsigmond és kora, az untarizmus története.
Öt családi csapat nevez: Leonardo D’Alvinc, Vallásszabadság, Sabellius és Arius, Déva, Mohács. A tekintélyes zsűri: Demeter Sándor, Lőrinczi Lajos, Tóth Imre és L.Tünde


852
" A dersi egyház egyike a csinosabb és a közönséges községi templomoknál nagyobb gótizlésű templomoknak ...
E templomot egy szabálytalan négyszögidomu, öt erős bástyával ellátott várkastély környezte, mely még most is épen fennáll, sőt régi védelmi hivatását még most is folytatja, a mennyiben a lakosok gabonáját és féltőbb holmiját védi tűz és tolvajok ellen, minden lakosnak ott kimért helye lévén, hová a szászok szokása szerint záros szúszékokban beteszik féltőbb holmijukat. Az egész egy felelős kastélyőr felvigyázata alatt áll.
E kastély egykoru lehet a templommal (XV-ik század kezdete)..."