<< vissza Csehétfalva honlapjára

Negyedik Szekértúra
az Orbán Balázs Honismereti Emléktúra részeként
2010. július

Csehétfalva - Dobó - Székelyderzs - Homoródújfalu - Homoródszentmárton - Homoródfürdő

Első nap
Csehétfalva - Bencéd - Szentmihály -Vágás- Dobó
Második nap
Székelymagyaros - Agyagfalva - Mátisfalva - Muzsna - Székelyderzs
Harmadik nap
Székelydálya - Városfalva - Homoródújfalu
Negyedik nap
Oklánd - Karácsonyfalva - Homoródalmás - Homoródszentmárton
Ötödik nap
Abásfalva - Keményfalva - Homoródfürdő190

4. nap: A csodák folytatódnak: folyamatosan forog körülöttünk a „nagy idő”, mégsem zuppan ránk az a nagy eső amely a magunk mögött hagyott Nyikó-, (és a Gagy-) völgyében újabb árhullámot gerjeszt. Oklándban megnézzük a gyönyörű unitárius templomot eredeti '48-as toborzó zászlójával egyetemben, elköszönünk Ikei Árpádtól.
193
195
197
203 Megyünk tovább, míg megérkezünk a csodálatos homoródkarácsonyfalvi templomba, ahol a tiszteletes felesége (Benedek Enikő) tart kultúrált előadást a pazarul rendbetett kazettás mennyezetről és a pompás Szent László freskókról, várják az érdeklődőket a Dungó-feredőben és a Gesztenyés-fesztiválra. Végül egy gyönyörű dallal indít útnak bennünket… 208
209
216
218  Homoródalmásra, ahol 30 lovast vártak az ebédre, helyette megérkezett négy szekér, nyolc ló meg 50 szomjas ember. Köszönjük Csete Árpád unitárius nt. Úrnak a szervező munkát! A kitűnő ebédből erőt merítve indulás fenyegető viharfelhők árnyékában fel a hegyre , ahonnan visszatekintve szép körlátvány nyílik Kis-Homoród völgyére,
226
230
de nincs időnk nézelődni, úgy megijedünk a felettünk cikázó villámoktól, hogy egy vágtában trappolunk be Homoródszentmártonba a Leány-erdőn keresztül. Kocsisunk megjegyzése szerint történelmet írtunk, mert Orbán Balázs biztos nem haladt ilyen tempóban….. 246
244
Az unitárius és a református szállásokon elfoglaljuk helyünket, összeölelkezünk ifj. Szombatfalvi József lelkésszel, házigazdánkkal.  Gyors vacsora, mert kezdődik a Farkas Árpád Szavalóverseny, méghozzá 16 előadóval. A zsűri ismételten tekintélyes: elnököl a NIK Elnöke: Dr. Fazekas Özséb, kétoldalon Dr. Ratkay Imola és Dr. Kovács Ildikó, az asztalfőkön: Szombatfalvi József és Tóth Imre. 284