<< vissza Csehétfalva honlapjára

VI. Orbán Balázs Honismereti Emléktúra
2012. július 10-14.

1. nap
Csehétfalva - Etéd - Küsmöd - Szolokma - Makfalva

2. nap
Székelyabod - Nyárádszentimre - Seprőd - Nyárádszereda - Demeterfalva - Szentháromság - Szentgerice

3. nap
Gyalakúta - Bordos - Székelyszállás - Székelyvécke

4. nap
Magyarzsákod - Újlak -Szenterzsébet- Alsóboldogfalva - Székelykeresztúr


262

Július 13. Új reggel.
A katolikus templomban Bene György plébános a falu és gyülekezet múltját, jelenét összegzi. Elfogultan beszél Orbán Balázsról, a templomlátogatással kapcsolatosan kérdéseket hagy bennünk. De végre, református, unitárius éneklés és imádságok után, részesülünk katolikus áldásban is. Lóra! Azaz: szekérre, indulás!


Az előttünk álló négy kilométeren sokféle beszéd elhangzik. Az én társaságomban a Kárpát medence vízellátásáról elmélkedünk, és egy tanulmánnyal ismerkedünk meg, amely az aszályok okozta vészhelyzetre próbál felkészíteni. Vagy inkább csak víztartalékainkat méri fel, ki tudja milyen fondorlatos szándékkal?
"Jelenben Zsákodon nevezetes azon szép emeletes épület, mely a katholikus templom alatt büszkélkedik, nevezetes előttem legalább azért, mert az Zsákod iskolája, minő a Székelyföldön bizonnyal kevés van, és ez iskolát a két Horváth-testvér, István és János, építtette a nép hozzájárultával, s czéljuk azt gazdag alapítvánnyal ellátva, elemi iskolává emelni. Hogy ezen elszigetelt, s minden fővonaltól távol eső, elzárt vidéken ez iskola mily fontos szerepre van hivatva, azt felesleges mondanom is, egy egész népes vidék szellemi ébredésének van itt alapja megvetve, és hogy a nagylelkü s hivatásukat átértett alapítók mily szolgálatot tettek ezzel a hazának, azt itt felesleges felhoznom; légyen áldás munkájukon."
271
Magyarzsákodon még felfogadunk egy szekerest.Az a nyomorú GPS állandóan áthúzza ígéreteinket, ki tudja hány km vár még ránk? Jól esik az árnyas erdő hűvöse. Az útkereszteződésnél ágakból eszkabálunk nyilat a hátul jövőknek…
276
"Zsákodtól nyugatra egy magas kopár hegyet, honnan tiszta időben Torda hasadékáig lehet látni, Váruta hegyesinek neveznek. Várnak ott most semmi nyoma, bár az eke (mert e vidéken a magas hegytetőket is szántják) sok cserépdarabot forgat fel. A nép azt mondja, hogy óriások laktak ott, de a rege mellett a vár létéről még történelmi tudomásunk is van annyi, hogy az a fennemlített 1325-ben kelt egyezménylevélben, Hujlak szomszédosításánál, szintén említve van, mint régi vár, ... már akkor is régi, valószínűleg rom volt; az azóta felette átviharzott 5 és 1/2 század még romjait is eltakarta, s ma csak a népregék tartják fel emlékét, mely tovább fűződve azt mondja, hogy a Várhegy déli aljában levő mocsárokban egy nagy sárkány tanyázott; a hegyoldalban forrás buzog fel, melyet ma is Sárkány csorgójának neveznek; a forrás alatt mészkőszikla, melyben gyönyörű levélkövületek jönnek elő, e sziklát is a hagyomány szerint a sárkány rakta össze lapuból s ráfuván, kővé változtatta. De sárkány uramnak ennél rosszabb szokása is volt, mert, hogy békében maradjon, hogy az arra járó embereket fel ne falja, minden évben a vidék legszebb leányát kell néki adóba adni, mígnem a buni Bethlennek egyik őse, egy hirhedett hős vállalkozott e veszélyes szörnyet elpusztítani, és azzal megvíván, meg is ölte; ekkor kapta a néphit szerint a grófságot, s címerül a koronás kígyót."
282
Újlakot elhagyva, a román ember egy kilométere helyett, négyet gyalogolva, elérkezünk
a Három Tölgynek elnevezett, szabad téri tóparti fogadóba,
ahol a szenterzsébetiek várnak pompás ebéddel:
szalonna, fasírt, sajt, túró.
Hozzá sem merünk nyúlni, amíg nem jönnek a hátvédek.
Köszönjük!
306
Két kilométer a falu. A völgyben szépen terül el. Ott, ott a templom mellett visz tovább az út!Kincses Kálmán tiszteletes szívélyesen üdvözöl. Az ők egykori lóhátas 1800 km zarándoklatukhoz képest, nem sok
ez a mi 115 km-ünk. De mi negyvenen vagyunk és már
hat éve…

288

A tetőre felérve, megdobban a szívem. Szemben Diós hegy, Lipóc, Lenci, Falbükk, Sóskút. Fiatfalva, szülőfalum szép határa. A Nagyküküllőn innen Alsóboldogfalva. Ott keleten Galath vára. Lelkesen magyarázom a táj jellegzetességeit útitársaimnak. Csak percek után döbbenek rá, hogy csak nekem olyan kedves ez a táj. A többieknek is az, de csak annyira, mint a Firtos alja, vagy a Nyárád völgye…Ehhez személyes élmény, élő gyermekkor kell.

A hátvédeket bevárva, gyalog tesszük meg az utolsó négy km-t is. Fel nem ülünk az elénk küldött buszra! Imre bácsi már ismerhetne ennyire! Némelyek sántán, mások vízhólyagosan, de mindenki a „megcsináltuk” örömével, érkezik Székelykeresztúrra. Hála Istennek! Itthon vagyunk. Tavaly szakadó esőben érkeztünk a vendégház elé. Idén csak áhítozzuk az esőt az eltikkasztó hőségben. De akkor is, most is jól esett és jól esik a Józsi bácsi Jézus kiáltó oldalából facsart nedűje.

A vacsoránál összegzünk, köszönetet mondunk, majd a Nyári kert lágy zenéjére, a mai 26 km után még táncot lejtve, Árpád apánk és a magyar bakák alakját, nótázva felidézve, köszöntjük az éjszakát. 299


Július 14. Reggel a templom áhítatában mondunk köszönetet az idéni túra minden pillanatáért. Isten velünk volt.
Isten legyen minden szép célú, keskeny úton járóval!  
 
320