<< vissza Csehétfalva honlapjára
VIII. Orbán Balázs Honismereti Emléktúra
2014. július 6-11.

Emlékezés a 100 éves Nagy Háború hőseire


vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
Csehétfalva
Bencéd - Székelyszentmihály - Kobátfalva - Kadács - Tarcsafalva - Tordátfalva Nagymedesér - Siménfalva - Székelyszentmiklós - Kiskede - Nagykede - Csekefalva - Székelykeresztúr
Fiatfalva - Újszékely - Alsóboldogfalva - Kissolymos
Szentábrahám - Magyarandrásfalva - Gagy - Kőrispatak - Firtosmartonos - Énlaka
Korond - Firtosváralja - Csehétfalva

Reggel a templomban gyülekeztünk. Szalagokat kötöttünk a vándorbotra, imádkoztunk, hogy Isten segítségével indulhassunk tovább.

Nagymedeséren a régiesen szép kazettás templomban ünnepeltünk Sipos Mónika Rebeka lelkésznővel és a helyiekkel. Egy katona naplójából hallottunk szörnyű részletet élet és halál harcáról. A merészebbek megnézték egyházkörünk legrégebbi, 1492-ből való harangját. Utána a szépen felújított paplakban finomabbnál finomabb kalácsot fogyaszthattunk.
246248250251

Szekerekre ülve, sietséggel hagytuk el a falut. Tudtuk, nagyon várnak már Siménfalván. De nem tudtuk, hogy mennyire és mennyien! Többen elsírták magukat, amikor meglátták. A szentmiklósi eltérőnél legalább százötvenen vártak. Lovas szekérrel, felnyergelt lovakkal, székelyruhában, cigányprímással, tele kosarakkal és szívekkel. Himnuszt énekeltünk, meghallgattuk fehér hajú Gyuri bácsi köszöntését, a tiszteletes szavait, részesültünk a kosarak tartalmából, majd katonadalokat énekelve, menetoszlopban „vettük be” a falut. Ilyent rég láttak a siménfalviak. Leírhatatlan érzés volt a lobogók alatt, énekszóval, bajtársakként, testvérekként menetelni. Az ünneplés is ehhez méltóra sikeredett. Szén Sándor tiszteletes és Siménfalva népe kitett magáért.
252video255256

Finom ebéd után Székelyszentmiklós volt a következő állomás. A templomban ünnepeltünk az összegyűlt helyiekkel, Pitó Attila Zoltán beszolgáló lelkésszel. Utána a kultúrházban kürtőskalács mellett emlékeztünk korábbi ittlétünk szép vendégfogadására. Reménységgel biztattuk egymást, hogy kicsiny falvaink nem fognak eltűnni, hanem múltjukhoz hasonló hittel képesek lesznek megmaradni.
262264265272

Kiskedében külön zarándoklat volt feljutni a két falu dombtetőre épített közös templomához. A nagy áldozattal szépen megújult templom kertjében várt Moldován-Szeredai Noémi lelkésznő a gondnoknéval. Sírkőszerű emlékmű előtt emlékeztünk e kis falu hőseire és egykori nagyságára. Fejet hajtottunk a hősies, nagyon sok világit és elszármazottat megmozgatott munka előtt is, amivel ezt a templomot megjavították. Pánkót eszegetve szemléltük a csodás tájat.

Nagykedében a faluközpontban áll a két háborús emlékoszlop. Ünnepélyünket az elnéptelenedett falu lakóinak jelenléte tette áldottá, akik maguk váltak koszorúvá vendégszeretetükkel, jelenlétükkel, finomságaikkal.
277278283
09

Csekefalvára, a hegyen át szép utunk volt. A tetőről látni lehetett nemcsak felmagasló Firtost és a Rez vonulatát, hanem szentmihályi templomot, a Nyikó parti Rogonfalvát és a Jézuskiáltó alatt, a Nagy Küküllő partján elterülő Székelykeresztúrt is. A faluban a központban lévő emlékmű köré szép számban gyűjtötte össze híveit Moldován-Szeredai Noémi lelkésznő. A fejünk felett fiait etető gólya, a székelyruhás gyermekek látványa a jövő reménységét sugallta mindannyiunknak. A pánkós szeretetvendégség alatt ismerősökkel osztottuk meg élményeinket.

Csorgó esőben érkeztünk Székelykeresztúrra. Vizesen, sárosan, de tiszta lélekkel vonultunk fel a főtéren szekereinkkel, zászlóinkkal. A felderülő időben arra járó néhány ember érdeklődve hallgatta indulóinkat. Szombatfalvi József lelkész jelenlétében tettük kegyeletünket a tavaly emelt főtéri emlékhelyen. A Szózat hangjait sokáig visszhangozták a régi polgári házak.
293296297

242
19
260
01
284
287
288
290
291