<< vissza Csehétfalva honlapjára
VIII. Orbán Balázs Honismereti Emléktúra
2014. július 6-11.

Emlékezés a 100 éves Nagy Háború hőseire


vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
Csehétfalva
Bencéd - Székelyszentmihály - Kobátfalva - Kadács - Tarcsafalva - Tordátfalva Nagymedesér - Siménfalva - Székelyszentmiklós - Kiskede - Nagykede - Csekefalva - Székelykeresztúr
Fiatfalva - Újszékely - Alsóboldogfalva - Kissolymos
Szentábrahám - Magyarandrásfalva - Gagy - Kőrispatak - Firtosmartonos - Énlaka
Korond - Firtosváralja - Csehétfalva

    Reggel, szintén pompás reggeli után, a templomban szalagot kötöttünk, imádkoztunk, majd megköszönve a helyiek vendégszeretetét, a lelkész és Nagy Gyula gondnok folyamatos szervező munkáját, elköszöntünk e szép falutól és csodálatosan rendbe hozott templomától. Mezei utunk meredeken vezetett Szentábrahám felé. 344348
    Csodálatos panorámában előttünk Szentábrahám. Énekszóval érkeztünk a faluba, ahol Berei István lelkész és legalább 100 helybéli fogadott a főtéri emlékmű előtt.
35736105
Ünneplésünket a helyi gitárcsoport gazdagította, de szem nem maradt szárazon, amikor Lőrinczi Anna néni, ez a termetre kicsi, de lélekben nagy székely idős asszony verset szavalt.
A koszorúzás után a felújított kántori lakásban gyógynövény vásáron vettünk részt, és festett bútorok megtekintésével gazdagodtunk. A jó szívvel felkínált szeretetvendégség készített fel a további útra.
36436242

365      Magyarandrásfalván magunkban ünnepeltünk a hőségben a hősök harangláb előtti, útszéli emlékműve előtt. Kegyeletünk énekszóval szállt az égbe.
    Gagyban a templom és emlékmű előtt fogadtak a helyiek. Gál Zoltán lelkész Énlakán temetett, helyette Kibédi Pál nyugalmazott lelkész mondott szózatot. Katona Péter tiszteletbeli gondnok saját versét szavalta. A dicső múlt és méltatlan jelen hangjai szólaltak meg. A reménység biztatásával válaszolva kértük Istent a szebb jövő elhozatalára, majd a szomszédos gyülekezési helyen fogyasztottuk el a helyiek felkínálta szeretetvendégséget.
    Innen busszal folytattuk utunkat a csodálatos Gagy völgyében. Bözödkőrispatakot csak így tudtuk belefértetni programunkba. Ott Szász-Cserey Katalin beszolgáló lelkésznő, a polgármester és a helyi vezetőség jelenlétében emlékeztünk, a javítás alatt álló templomban majd a főtéri emlékmű előtt. A szalmakalap-múzeumba nem volt időnk már betérni, de megcsodálva a paplak kijavított részeit, a kínálmáció alatt megdicsértük a helyieket szép haladásért.
    Busszal érkeztünk Firtosmartonosba. Népes helyi csapat és Szász-Cserey Katalin lelkésznő jelenlétében emlékeztünk a gyönyörű Pákey Lajos tervezte templom kertjében, az emlékmű körül.
01370
37102
    Gyalogosan folytattuk utunkat Énlaka irányába. A Firtos-lova fehéren virított: gyönyörű időben értük el a falut. A templom előtt Gál Zoltán beszolgáló lelkész férfikórussal és a fél falu népével köszöntött. A nőszövetségi köszöntés után koszorúba fogtuk a ritka, szárnytörött turulos emlékművet, és reményünket fejeztük ki, hogy a jövőben magasan szárnyal majd. E ritka templom hírét, népünk hitét messze viszi majd 372375
379385390
    A szeretetvendégség után Alpárnál szálltunk. Az éjszaka villámai világították meg álmainkat. A dörgések távoli ágyútűzként hatottak. Reggelre azonban új reménység új egével derült fel a nap.